Zakres usług świadczonych przez Biuro Rachunkowe Katarzyna Nowak uzależniony jest od formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, etapu rozwoju firmy oraz jej bieżących potrzeb.

Oferowane usługi przez Biuro Rachunkowe:

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
  • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów wraz z wymaganymi ewidencjami,
  • prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego,
  • prowadzenie ewidencji dla potrzeb rozliczania podatku od towarów i usług (VAT),
  • sporządzanie i składanie w imieniu Klienta miesięcznych deklaracji podatkowych dla potrzeb rozliczeń z Urzędem Skarbowym,
  • sporządzanie i składanie deklaracji rozliczeniowych i dokumentów ZUS,
  • sporządzanie analiz finansowych,
  • nadzór księgowy wewnątrz jednostki,
  • pełna obsługa kadrowo-płacowa (pełna dokumentacja pracownicza, obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac, kompleksowa obsługa rozliczeń z ZUS),
  • sprawozdania statystyczne dla celów GUS.