Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Czym jest Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach ?

QP

Regionalna Izba Gospodarcza (RIG) w Katowicach to organizacja, która reprezentuje interesy przedsiębiorców z regionu śląskiego, a także działa na rzecz rozwoju gospodarczego tego obszaru. RIG Katowice jest jedną z wielu izb gospodarczych działających na terenie Polski.

Główne cele Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach to:

1. Reprezentowanie interesów przedsiębiorców – RIG bierze udział w konsultacjach dotyczących legislacji gospodarczej, działając jako głos biznesu w kontaktach z władzami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi.
2. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości – poprzez organizowanie szkoleń, konferencji, seminariów oraz udzielanie wsparcia i doradztwa dla firm z regionu.
3. Kreowanie korzystnego środowiska biznesowego – RIG Katowice angażuje się w działania mające na celu poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej, np. poprzez promocję inwestycji, współpracę z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi.

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach stanowi istotne forum wymiany doświadczeń i informacji między przedsiębiorcami oraz instytucjami wspierającymi rozwój biznesu na Śląsku. Dzięki swojej działalności przyczynia się do budowania silnego i dynamicznego środowiska gospodarczego w regionie.

Certyfikat Izba Regionalna Gospodarcza w Katowicach

 

Go to Top